Disclaimer

Disclaimer

 

 

Disclaimer

Hoewel ernaar gestreefd wordt om correcte informatie te verschaffen, kan niet gegarandeerd worden dat de content op deze website juist en volledig is.

Mogelijke verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie voor de gebruikers van deze site. Er kan geen verantwoordelijkheid genomen worden voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Er kan geen aansprakelijkheid genomen worden voor schade als gevolg van onjuistheden, c.q. onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

De Muldermolen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact op.